فایل های CA bundle شرکت سرتوم برای گواهی SSL

فایل های CA bundle شرکت سرتوم برای  گواهی SSL

در زیر انواع فایل CA bundle و یا Intermediate certificate برای انواع گواهینامه SSL شرکت سرتوم برای دانلود گذاشته شد

نام فایل
فایل Binary
فایل TXT

فایل برای گواهی SSL ازنوع DV
دانلود
دانلود

فایل برای گواهی SSL از نوع OV
دانلود
دانلود

فایل برای گواهی SSL از نوع EV
دانلود
دانلود 

فایل های اضافی Certum CA
دانلود
دانلود

فایل های اضافی Certum Trusted Network
دانلود
دانلود

**فایل های باینری فایلی هستند که فقط توسط ویندوز باز شده و از طریق رابط خود ویندوز قابل شناسایی هستند

** فایل های TXT حاوی فایل انکود شده گواهینامه می باشد و قابلیت استفاده در