نصب گواهینامه SSL در iPlanet 4.x & Sun ONE Application Server 6.x

نصب گواهینامه SSL در iPlanet 4.x & Sun ONE Application Server 6.x

بعد از اینکه گواهینامه SSL را از سرو سرور دریافت کردید که شامل فایل گواهی ssl می باشد بداخل وب سرورتان لاگین کرده و Install Certificate را انتخاب کنید

برای نصب فایل cabundle یا intermediate certificate بصورت زیر عمل کنید

Trusted Certificate Authority را انتخاب کنید و متن همین فایل را که از طرف شرکت برای شما ارسال شده داخل قسمت متنی وارد کنید و سپس ok کنید

توجه داشته باشید سرور را قبل از کامل شدن مراحل خاموش نکنید

همین مرحله رابرای Intermediate CA