دلیل تفاوت قیمت گواهینامه های SSL چیست

شاید این سوال همواره برای شما بوجود امده باشد که چرا گواهینامه های SSL مختلف با هم تفاوت در قیمت دارند این مسئله می تواند در بین انتخاب یک نوع گواهینامه اما در بین صد ها شرکت برای شما مسئله ای بغرنج شود .

یکی از مواردی که می تواند دلیل این تفاوت قیمت باشد اعتماد است لغت ساده ای که کاربردی وسیع در امنیت دارد درصورتیکه شما بتوانید به یک شرکت معتبر اعتماد داشته باشید این منجر به این خواهد شد که حتما محصولات مختلف را از ان خریداری نمایید