چرا به SSL نیاز داریم ؟

در صورتیکه در وبسایت شما اطلاعاتی حیاتی وجود داشته باشید پس نیازمند SSL خواهید بود گواهینامه SSL نوعی از گواهینامه ها هستند که باعث می شوند امنیت سرویس شما تامین گردد.

مثلا بطور مثال شما اطلاعات بانکی و یا اطلاعات شخصی خود را دارید از طریق یک وبسایت وارد می نمایید در صورتیکه اطلاعات بصورت کد ارسال نشوند هکر و یا کاربر سارق می تواند در بین راه شبکه ترافیک وبسایت شما را به اصطلاح Sniff نماید.

این مورد باعث می گردد به رمز ها و کلمات عبور و اطلاعات بانکی دست