گواهی SSL بروی vsftpd

نصب گواهی SSL بروی  : vsftpd

 

 1. گواهی SSL  خود و گواهینامه (ها) CA را در یک فایل ترکیب کنید (به عنوان مثال  server.pem)
  نکته: اگر شما مطمئن نیستید که چگونه این کار را انجام دهید، لطفا از دستورالعمل استفاده کنید:

 

VSFTP

VSFTP

 

 1. فایلی را که در نتیجه مرحله قبلی ایجاد شده است، به محل ذخیره سازی گواهی SSL ها منتقل کنید.

(Examples: /usr/share/ssl/certs/, /etc/ssl/certs/)

 

 1. کلید خصوصی (private key) خود را، که هنگام ایجاد CSR خود ایجاد کرده اید، به مکانی که private keys را در آن را ذخیره می کنید، انتقال دهید. به عنوان مثال:

(/etc/ssl/certs/private/)

 

 1. به روز رسانی 'vsftpd.conf' در ویرایشگر متن مورد علاقه خود با دستورات :
  1. rsa_cert_file = /path/to/your.server.pem
  2. rsa_private_key_file = /path/to/your.key

 

 1. vsftpd را دوباره راه اندازی کنید.

 

مثال ها :

 

 • /etc/init.d/vsftpd restart

OR

 • /sbin/service/vsftpd restart

OR

 • killall vsftpd
  vsftpd
 1. سرور vsftp شما در حال حاضر از طریق SSL / TLS امن شده است.