گواهینامه امضاء کد   

(code sign)

 گواهینامه امضاء کد  کارکرد بسیار زیادی برای شرکت های طراحی نرم افزار در جهان خواهد داشت این نوع از گواهینامه بشما اجازه خواهد داد تا کد خود را امضا نمایید و از دسترسی فرد سوم برای تغییر این کد ان را محفوظ بمایید.یکی از بزرگترین مزیت های این گونه جلوگیری از ورود ویروس و یا ملویر در کد شما خواهد بود .  نحوه این کار بصورت زیر می باشد

1- نرم افزار خروجی اخر خود را که اماده انتشار ان هستید به شرکت سرو اس اس ال Sarvssl  می سپارید

2- بوسیله الگوریتم های پیچیده ریاضی قطعه کدی بروی نرم افزار در محیط انتشار تنظیم خواهد شد که بهیچ وجه قابل انتشار نخواهد بود و قابل رمزگشایی نیز نیستimages (1)

3- نرم افزار شما در زمان دانلود - نصب و یا اجرا در ویندوز و سیستم عامل های مختلف چک خواهد شد درصورتیکه هرگونه تغییری در این نرم افزار نسبت به کد اصلی توسط فرد واسطی ایجاد شده باشد این نرم افزار در زمان اجرا خطای عدم امن بودن را خواهد داد .

با استفاده از این نوع از گواهینامه شما کاملا می توانید نرم افزار خود را از دسترسی و تغییر محفوظ نگه دارید

 در صورتیکه در زما ن اجرا کد تغییری یافته باشد خطای زیر نمایش داده می شود

run_with_no_code_signing_certificate

در غیر اینصورت نرم افزار بصورت زیر نمایش داده خواهد شد

برای سفارش گواهینامه می توانید با شرکت تماس حاصل بنمایید

<