نصب گواهی SSL : سرور Exchange 2010

نصب گواهی SSL: Exchange 2010 (Certificate Wizard)

 

پیش نیازها:

 

فایل فشرده (ZIP) که شما با سفارش سروسرور  دریافت کرده اید.

 

یا

 

گواهی SSL شما ، که ممکن است :

yourDomain_com.crt (or .cer)   یا   YourOrderNumber.crt (or .cer) باشد.

 

نکته : این فایل ها باید در Exchange Server  شما وجود داشته باشند تا این دستورالعمل ها را به ترتیب دنبال کنید.

 

 1. Exchange Management Console را با رفتن به Start > Programs > Microsoft Exchange 2010 > Exchange Management Console شروع کنید.

 

 1. روی لینک Manage Databases کلیک کنید و سپس به  Server configuration بروید.

 

 1. گواهی SSL   خود را از منو در دکمه مرکز صفحه انتخاب کنید.(نام دوستانه مشخص شده در فرآیند تولید CSR)
  و سپس روی لینک در منویActions کلیک کنید. (سمت راست) گزینه Complete Pending Request .

 

 1. به فایل گواهی SSLخود بروید، روی Open و سپس Complete کلیک کنید.

 

 1. برای فعال کردن گواهی SSLخود برای استفاده، Server Configuration را انتخاب کرده و روی لینک  Assign Services to Certificate (سمت راست) کلیک کنید.
  به طور خلاصه، شما می توانید با کلیک راست بر روی گواهی SSL خود و همچنین انتخاب Assign Services to Certificate هم این کار را انجام دهید.

 

 1. سرور خود را از لیست ارائه شده انتخاب کنید، سپس روی Next کلیک کنید.

 

 1. سرویس هایی را که میخواهید برای گواهینامه SSL جدید خود فعال کنید انتخاب کنید، روی Next کلیک کنید ، Assign سپس Finish را کلیک کنید.

 

 1. شما در حال حاضر یک گواهینامهنامه SSL نصب کرده اید و برای استفاده از Exchange فعال شده اید.