نصب گواهی SSL روی: Using certreq (Windows)

نصب گواهی SSL روی: Using certreq (Windows)

این مقاله برای ادمین هایی است که command shell را ترجیح می دهند!

هنگامی که گواهی SSL  شما صادر می شود، معمولا یک فایل به نام example_com.cer دریافت می کنید. آن را بر روی سرور ذخیره و از همان دایرکتوری اجرا کنید:

certreq -accept example_com.cer

این سرتیتر در گواهی SSL نصب می شود و برای سرویس ها و محصولاتی که از فروشگاه گواهی SSL استفاده می کنند، در دسترس خواهد بود. این محصولات شامل موارد زیر هستند :

IIS, Exchange, Active Directory (LDAPS), Terminal Services and Microsoft Management Console (MMC)