نصب گواهی SSL در: Sun Java Server 7.x

نصب گواهی SSL : Sun Java Server 7.x

گواهی SSL Digital خود را با Sun's "Install Server Certificate Wizard"
نصب کنید.

به Certificates Tab/Server Certificates بروید.

java_sun

"Install Server Certificate Wizard," را شروع  کنید ، پیکربندی خود را انتخاب کنید و هنگامی  که درخواست رمز عبور اختصاص داده شده در هنگام ایجاد CSR را کرد آن وارد کنید.

در مرحله سوم، شما می توانید فایل file_domain_name.crt خود که از Comodo دریافت کرده اید را مرور کنید یا آن فایل را با یک ویرایشگر متن باز کنید و آن را در جعبه "Certificate Data"  قرار دهید.

یک نام مستعار را به گواهی SSL خود اختصاص دهید و یک شنونده را انتخاب کنید. روی "Next,"  کلیک کنید و سپس "Finish" .
در سربرگ  Certificate Authority، فایل گواهی SSLroot که از Comodo به عنوان "Certificate Authority"  دریافت کرده اید (اگر این فایل را نداشته باشید، می توانید آن را در داخل حساب Comodo خود دانلود کنید).
در همان سربرگ ، فایل گواهی SSL intermediate  را به عنوان یک فایل "Certificate Chain"  نصب کنید. اگر چند فایل گواهینامه SSL    داریدintermediate، آن را به عنوان یک "Certificate Chain". نصب کنید.

در زیرقسمت  Configurations، به "Edit HTTP Listener" بروید. در زیر "General" ، کادر را فعال کنید تا SSL را فعال کنید و گواهی SSLSSL خود را در گواهی SSLهای Certificate/RSA انتخاب کنید.

احراز هویت مشتری باید تقریبا همیشه به "False" تنظیم شود.

خرید SSL  شما اکنون باید نصب و برای استفاده پیکربندی باشد.