نصب گواهی ssl در OCS 2007 Certificate Wizard

نصب  گواهی ssl در  OCS 2007 Certificate Wizard

فایل فشرده (ZIP) حاوی گواهی SSLخود را باز کنید. your_domain_name.cer را در Office Communications Server که در آن CSR را ایجاد کرده اید ، کپی کنید.
1. روی سرور Start را کلیک کنید ، سپس Programs ،بعد از آن Administrative Tools ، و نهایتا روی Office Communications Server 2007 کلیک کنید.
2. snap-in را گسترش دهید تا Enterprise Edition Server را پیدا کنید.

index
3. روی Office Communications Server که در آن CSR قبلا ایجاد شده ، کلیک راست کنید و روی Certificates کلیک کنید.
4. روی Next کلیک کنید ، سپس Process the pending request and install the certificate را انتخاب کنید.
5. your_domain_name.cer را پیدا کرده و سپس روی Next کلیک کنید. این باعث نصب گواهی SSL خواهد شد. شما می توانید گواهی SSLرا مشاهده کرده و پنجره ویزارد گواهی SSLرا ببندید.
گواهی SSL شما اکنون نصب شده است و آماده استفاده است.
برای اطلاعات بیشتر، Microsoft's official Office Communications Server documentation را ببینید.