نصب گواهی SSL در : f5 BIG-IP v9.x

نصب گواهی SSL Entity SSL

 1. راه اندازی f5 BIG-IP web GUI .
 2. در زیر قسمت Local Traffic گزینه SSL Certificates را انتخاب کنید.
 3. در هنگام ایجاد CSR ، بر روی نامی که در زیر قسمت General Properties به گواهی SSL اختصاص داده اید کلیک کنید.
 4. مرور فایل های CRT که از sarvssl دریافت کرده اید.

به طور مثال : STAR_domain_com.crt, your_fqdn.crt

 1. ابتدا روی Open کلیک کرده و Import را بزنید.

big-ip-1600-series

گواهی SSL شما اکنون نصب شده است!
فعال کردن گواهی SSLIntermediate شما

 1. در web GUI ، Local Traffic را انتخاب کنید ، سپس گزینه SSL Certificates  را انتخاب و Import  را بزنید.
 2. فایل ca را به عنوان نام گواهی SSLخود وارد کنید.
 3. فایل ca-bundle که از سروسرور دریافت کرده اید را پیدا کنید ، روی Open کلیک کرده و سپس Import  را بزنید.

گواهی SSL(های) intermediate شما باید وارد شده باشد!
پیکربندی BIG-IP برای SSL

 1. ایجاد یا باز کردن مشخصات SSL که شما با استفاده از این گواهی SSLاستفاده می کنید.
 2. زیر Configuration گزینه Advanced را انتخاب کنید.
 3. گواهی SSLSSL (public/private key pair) که در ابتدای این دستورالعمل ها نصب کردید انتخاب کنید.
 4. در زیر بخش Chain، به فایل CA که در مرحله قبل وارد کرده اید بروید، سپس save and exit the configuration را بزنید.

گواهی SSL شما به طور کامل نصب شده است و برای استفاده در BIG-IP شما فعال است.