نحوه ساختنcsr در Oracle Wallet Manager گواهی ssl

نحوه ساختنcsr در Oracle Wallet Manager گواهی ssl

از منو  Generate the CSR را انتخاب کنید

گزینه Operations > Create Certificate Request را انتخاب کنید

سپس Create Certificate نمایش داده خواهد شد

• Country Name: نام دو حرفی کشوری که ساکن هستید
• State or Province Name: نام استان و یا شهر سکونت

• Locality Name: نام شهر ر ا وارد کنید
• Organization Name: نام سازمان خود را وارد نمایید
• Organizational Unit: بخشی از سازمان را معرفی کنید که در ان کار می کنید

oraclessl

• Common Name: نام دامنه و یا ساب دامنه ای که قصد خرید گواهینامه روی ان را دارید وارد نمایید
• E-mail address: آدرس ایمیل را وارد نمایید
• Challenge Password: پسورد در صورت لزوم وارد نمایید البته توصیه نمی شود
• Optional Company Name: Enter '.' نیازی نیست وارد کنید اینتر بزنید

در اخر روی ok کلیک کنید یک کادر محاوره ای باز شده و می گوید که بدرستی مراحل ساخت کد برای گواهینامه ssl را انجام داده اید

اگر بصفحه اول برگردید می توانید ببینید وضعیت کد به Requested تغییر یافته است

از قسمت Operations > Export Certificate Request از کد ساخته شده خروجی بگیرید این کد را برای شرکت سرو سرور ارسال کنید