نحوه ساختن Csr در windows SBS گواهینامه ssl

نحوه ساختن Csr در windows SBS گواهینامه ssl

یکی از نسخه هایی که کمتر در ایران مورد توجه قرار گرفت این نسخه از سرور بود که بسیار ماژول ها و سرویس های کمتری را دارا بود و قیمت مناسبی را در عوض

ان برای کاربران داشت برای ساختن کد csr در گواهینامه ssl

2 - وارد تب network شده و روی Connectivity کلیک کنید

 

sbs-2008-csr-creation-1

3- در تب جدید روی task بروید در قسمت Connectivity Tasks روی Add a trusted certificate کلیک کنید

4- در ویزارد Add a Trusted Certificate روی next کلیک کنید

 

5- در قسمت get the certificate روی I want to buy a certificate from a certificate provider کلیک کنید و سپس روی next کلیک کنید

sbs-2008-csr-creation-2

6- در قسمت Verify the information for your trusted certificate   مطمئن شوید که نام دامنه را بدرستی وارد کرده اید سپس در قسمت organization نام شرکت را وارد نمایید در قسمت  countryنیز کشور را وارد نمایید در قسمت state province  نام استان را وارد نمایید و در قسمت city نام شهر را وارد نمایید سپس روی next کلیک کنید

بعد ازاینکه مطمئن شدید تمامی اطلاعات صحیح می باشد روی next کلیک کنید سپس این ویزارد یک کد csr ساخته و ارائه می کند

sbs-2008-csr-creation-3

در صفحه Generate a certificate request یکی از کارهای زیر را انجام دهید

روی Save to File کلیک کنید و فایل را در یک فایل .txt روی کامپیوتر ذخیره نمایید

sbs-2008-csr-creation-4

در ویزارد Add a Trusted Certificate wizard روی Generate a certificate request گواهینامه ssl کلیک کنید وسپس next

در صفحه A request is in progress گزینه My certificate provider needs more time to process the request را انتخاب کنید و سپس روی Next کلیک کنید

sbs-2008-csr-creation-6

در صفحه Import the certificate request is postponed روی finish  کلیک کنید