نحوه ساختن csr در Webuzo گواهی ssl

نحوه ساختن csr در Webuzo گواهی ssl

برای این مورد ابتدا وارد به پنل ادمین شده و به قسمت CSR بروید

سپس به منوی Certificate Signing Request بروید که در قسمت Webuzo Enduser می باشد Csr_home

ابتدا باید از تب private keys یک کلید اختصاصی ایجاد کنید و سپس در تب ذکر شده اقدام به پر کردن فیلد های زیر برای صدور گواهینامه ssl بنمایید

Country Name (2 letter code) [AU]: GB
State or Province Name (full name) [Some-State]: Yorks
Locality Name (eg, city) []: York
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: MyCompany Ltd
Organizational Unit Name (eg, section) []: IT
Common Name (eg, YOUR name) []: mysubdomain.mydomain.com
Email Address []:
گواهی sslدر این لیست خط اول برای اسم کشور که بصورت کد وارد می شود 
در خط دوم استان را وارد می کنید در خط سوم شهر 
در خط چهارم نام شرکت 
در خط پنجم واحد سفارش دهنده در شرکت که در اینجا IT
در خط اخر هم نام دامنه یا ساب دامنه را وارد می نمایید که گواهینامه را برای ان سفارش داده اید 
برای ساختن گواهینامه برای وب سرور ها می توانید فیلد های پسورد و ایمیل را خالی بگذارید

در اخر روی دکمه create کلیک نمایید

Createcsr