نحوه ساختن Csr برای Zimbra گواهی ssl

نحوه ساختن Csr برای Zimbra  گواهی ssl

برای ساختن کد Csr گواهینامه ssl بروش زیر عمل نمایید

ابتدا بعنوان کاربر root لاگین نمایید

قبل از انجام کارهای دیگر ابتدا اقدام به تغییر دستور زیر بنمایید

zimbra_logo

/opt/zimbra/bin/zmcertmgr createcsr comm -new "/C=US/ST=NJ/L=Clifton/O=Company Inc/OU=Department/CN=your.domain.com

C = کد کشور

 

ST = استان

L = شهر

O = نام شرکت

OU = قسمتی از شرکت که فعالیت می کنید

CN =  نام دامنه

اگر گواهی مولتی دامنه یا چند دامنه ای می باشد و شما نیز چندین نام دامنه دارید دستور بشکل زیر می باشد

/opt/zimbra/bin/zmcertmgr createcsr comm -new "/C=US/ST=NJ/L=Clifton/O=Company Inc/OU=Department/CN=your.domain.com" -subjectAltNames "www.domain.com, secure.domain.com"

این دستور فایل csr گواهی ssl را در ادرس زیر ذخیره می کند

/opt/zimbra/ssl/zimbra/sarvserver/ssl.csr

سپس می بایست این فایل را در سیستم تیکتینگ برای شرکت سرو اس اس ال برای انجام مابقی مراحل نصب ارسال نمایید