نحوه اضافه کردن SAN در فایل مختص CSRگواهینامه IIS 8.x SSL

نحوه اضافه کردن SAN در فایل  مختص CSRگواهینامه  IIS 8.x SSL

برای اضافه کردن SAN در گواهینامه SSL بروش زیر اقدام نمایید

بروی منوی استارت کلیک کرده و در ان تایپ کنید MMC

در صفحه جدید باز شده از منوی فایل در سمت راست Add/Remove Snap In ' گزینه certificates را انتخاب کرده و بروی Add کلیک کنید در صفحه بعدی my computer را انتخاب نمایید

060611_2059_howtocreate1

بعد از باز شدن پنجره Certificates را باز کرده و بروی personal کلیک راست کنید

سپس All task و advanced operations و سپس  Create Custom request را انتخاب کنید

در صفحه باز شده بروی next کلیک کنید

 

در صفحه بعدی روی Proceed without enrollment policy کلیک کنید در زیر قسمت

Custom Request و روی next کلیک کنید

در صفحه Custom Request فرمت (No template) Legacy key & PKCS #10 را انتخاب نمایید و روی next کلیک کنید

060611_2059_howtocreate2

در صفحه Certificate Information روی Details  کلیک کنید و سپس روی Properties کلیک کنید یک صفحه با مشخصات زیر نمایش داده خواهد شد Certificate Properties

060611_2059_howtocreate3

در قسمت private key  سایز کلید را 2048 انتخاب نمایید

060611_2059_howtocreate4

در تب Extension  گزینه Extended Key Usage را انتخاب کنید و و گزینه Server Authentication  را add کنید

060611_2059_howtocreate5

در تب subject نام های مختلف DNS نمایش داده می شود از قسمت subject name گزینه common name را انتخاب کنید و در قسمت value نام دامنه اصلی خود و یا وایلد کار را وارد کنید و روی add کلیک کنید

060611_2059_howtocreate6

برای اضافه کردن SAN در قسمت Alternative name نوع و یا Type را DNS و مقدار value را SAN مورد نظر بنویسید و ADD کنید

در تب General  یک نام دلخواه وارد کنید بهتر است از * بجای نام استفاده کنید

060611_2059_howtocreate7

بروی OK کلیک کنید تا صفحه properties بسته شود سپس مجددا روی Next کلیک کنید

060611_2059_howtocreate8

یک مسیر برای ذخیره در صفحه جدید انتخاب کنید و file format را براساس Base64 انتخاب نمایید و بروی Finish کلیک کنید

یک فایل با پسوند .req ساخته خواهد شد این فایل را از طریق تیکت برای پشتیبانی سرو سرور برای ارائه گواهینامه ssl ارسال نمایید