شماره حساب های شرکت داده پردازان سرور سرور پارسیان

شرح فرصت های شغلی

شماره حساب بانک ملت : 5782009678  –   شماره کارت شرکت بانک ملت :1850-0694-3378-6104

شماره شبا : IR42 0120 0000 0000 5782 0096 78

شماره حساب بانک پارسیان : 47000022070603 –  شماره شبا بانک پارسیان : IR970540102247000022070603

<