ساخت کد CSR در Kerio گواهی SSL

برای این کار از کنسول مدیریت Configuration/SSL Certificates را پیدا کنید

این New -> Certificate Request را انتخاب کنید

اطلاعات را تکمیل کنید و توجه داشته باشید نام DNS NAME می بایست با نام سرور کریو همخوانی داشته باشد

با انتخاب آن و پرکردن فیلد های زیر می توانید اقدام به دریافت فایل آن بنمایید

kerio-control-logo-180x220

Show -> request

در مرحله آخر فایل درخواست گواهی SSL را برای شرکت سرو سرور ارسال نمایید