ساختن csr در SonicWall SSL Offloader گواهی ssl

ساختن csr در SonicWall SSL Offloader  گواهی ssl

برای ساختن csr می توانید از روش زیر استفاده کنید

ابتدا می بایست نرم افزار openssl را نصب کنید

در مرحله 2 می بایست Csr را بسازید از دستور زیر می توانید برای ساختن این کد استفاده بنمایید

download

openssl req -new -des3 -keyout key.pem -out req.pem

بعد از وارد کردن این دستور موارد زیر از شما خواسته خواهد شد که می بایست برای درخواست گواهی ssl  وارد نمایید

• Country Name: نام دو حرفی کشوری که ساکن هستید
• State or Province Name: نام استان و یا شهر سکونت

• Locality Name: نام شهر ر ا وارد کنید
• Organization Name: نام سازمان خود را وارد نمایید
• Organizational Unit: بخشی از سازمان را معرفی کنید که در ان کار می کنید
• Common Name: نام دامنه و یا ساب دامنه ای که قصد خرید گواهینامه روی ان را دارید وارد نمایید
• E-mail address: آدرس ایمیل را وارد نمایید
• Challenge Password: پسورد در صورت لزوم وارد نمایید البته توصیه نمی شود
• Optional Company Name: Enter '.' نیازی نیست وارد کنید اینتر بزنید

سپس یک فایل با نام key.pem ساخته خواهد شد که حاوی کلید اختصاصی یا خصوصی و یا privatekey  و یک فایل با نام req.pem که حاوی کد Csr می باشد

این کد Csr برای گواهی ssl را در تیکت برای شرکت سرو سرور ارسال نمایید .