ساختن csr در Generation – Nortel SSL Accelerator گواهی ssl

ساختن csr در Generation - Nortel SSL Accelerator گواهی ssl

برای ساختن csr می بایست دو کلید ایجاد شود یک کلید کلید عمومی یا public key  و یک کلید کلید اختصاصی یا خصوصی بنام Private key می باشد که این دو کلید باعث ایجاد SSL خواهند شد کد csr همان کلید عمومی است که می بایست در سرور ساخته و برای شرکت سرو سرور ارسال گردد

بعد از وارد کردن این دستور موارد زیر از شما خواسته خواهد شد که می بایست برای درخواست گواهی ssl  وارد نمایید

nortel)

• Country Name: نام دو حرفی کشوری که ساکن هستید
• State or Province Name: نام استان و یا شهر سکونت

• Locality Name: نام شهر ر ا وارد کنید
• Organization Name: نام سازمان خود را وارد نمایید
• Organizational Unit: بخشی از سازمان را معرفی کنید که در ان کار می کنید

• Common Name: نام دامنه و یا ساب دامنه ای که قصد خرید گواهینامه روی ان را دارید وارد نمایید
• E-mail address: آدرس ایمیل را وارد نمایید
• Challenge Password: پسورد در صورت لزوم وارد نمایید البته توصیه نمی شود
• Optional Company Name: Enter '.' نیازی نیست وارد کنید اینتر بزنید

بترتیب زیر عمل کنید

SSL > Certificates > Generate > Request

در منو دراپ داون گواهی که جدیدا ساخته اید  را انتخاب کنید

تمامی فیلد ها را طبق بالا پر نمایید

سایز کلید می بایست 2048 بیت انتخاب شود

روی update  کلیک کنید

حالا کد را برای شرکت سرو سرور بطور کامل کپی کرده و ارسال نمایید