ساختن csr در Cisco ASDM 6.1 گواهینامه ssl

ساختن csr در Cisco ASDM 6.1 گواهینامه ssl

در پنل Identity Certificates روی add کلیک کنید

در این پنل Add a new identity certificate را انتخاب کنید

key pair را تغییر داده و یا یکی جدید ایجاد کنید این یکی از الزامات می باشد

وارد قسمت Certificate Subject DN شوید و روی select کلیک کنید

images (1)

در این قسمت توجه داشته باشید که تمامی موارد لازم برای صدور گواهینامه ssl را پرکرده باشید

مجدد در پنل قبلی روی Advanced کلیک کنید

در پنل Advanced Options فیلد FQDN را کامل کرده روی ok کلیک کنید

در قسمت  Add Identity Certificate روی Add Certificate کلیک کنید

در قسمت بعدی از شما درخواست نام برای فایل csr خواهد کرد که می بایست وارد کنید

در قسمت بعد فایل یا محتوای آن را برای صدور گواهی ssl برای شرکت سرو سرور ارسال نمایید