انتقال گواهینامه ssl از لینوکس به ویندوز

برای انتقال گواهینامه ssl از لینوکس به ویندوز به شیوه زیر عمل نمایید .

گاهی ممکن هست شما گواهینامه ssl دارید و می خواهید آنرا بروی چندین سرور نصب و راه اندازی کنید و در صدد انتقال گواهینامه نصب شده از یک سرور به سرورهای دیگر می باشد در این حالت می بایست طبق مراحل زیر انجام دهید

 

یک فایل .pfx بسازید

یک گواهینامه ssl بروی سرور های لینوکس شامل یک کلید اختصاصی و یک گواهینامه می باشد می بایست هردو را پیدا کرده و انها را برای وارد کردن در محیط ویندوز با هم ترکیب کنید برای این کار می توانید از openssl استفاده کنید

1- فایل جدای گواهی ssl و فایل کلید خصوصی یا private key را پیدا کنید

2- دستور زیر را در openssl وارد کنید

openssl pkcs12 -export -out mydomain.pfx -inkey mydomain.key -in mydomain.crt

فایل ها را بصورت زیر ادرس دهی کنید

mydomain.pfx نام و مسیر فایل خروجی

mydomain.key نام و مسیر فایل کلید اختصاصی

mydomain.crt نام و مسیر گواهی ssl

فایل mydomain.pfx فایل خروجی شما خواهد بود که می بایست به ویندوز ببرید

نکته : درصورتیکه خواستید می توانید فایل cabundle و یا intermediate ca و یا root ca را نیز همگی در فایل pfx وارد کنید که برای اینکار تنها کافیس یک کلید

-certfile intermediateCA.crt

به دستور خود در اوپن اس اس ال اضافه کنید و مسیر فایل روت  ویا باندل را نیز در آن وارد نمایید

index

نکته : برای ساختن فایل .pfx از شما ممکن است پسورد خواسته شود که می توانید در صورت نیاز برای این فایل یک پسورد قرار دهید

برای ایمپورت کردن گواهینامه ssl به ویندوز بروش زیر عمل کنید

https://sarvssl.com/%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-ssl-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af/