استخدام نیروی فنی

فرصت های شغلی در سرو سرور

شما می توانید به بصورت جهت استخدام در سرو سرور  اقدام نمایید :

  1. ارسال رزومه به آدرس ایمیل sale[at]sarvssl.com

شرح فرصت های شغلی

متخصص مسلط به رایانش ابری - کلود سرور ها cloudserver-  مسلط به محاسبات ابری یا cloud computing -  آشنا به زبان برنامه نویسی J#

تسلط بر مبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) آشنایی کامل با معماری شبکه - تسلط بر مفاهیم ارزیابی امنیتی و تست نفوذ (CEH)

مسلط به شبکه و مجازی سازها - معماری شبکه - تسلط بر مباحث ISMS

آشنا به تست نفوذ موارد زیر

Tenable SecurityCenter/Nessus, IBM AppScan, HP WebInsepct, Netsparker, Trustwave DbProtect, Burp

آشنایی با مفاهیم CCNP و مفاهیم زیر

DoD/Navy CS

DIACAP/Platform IT/RMF

ACAS SecurityCenter

تسلط به  VMware ESX  - XEN - Oracle و سایز مجازی ساز ها - آشنایی به برنامه نویسی ساختارمند و گسترش مجازی سازها

<